Експертизи та дослідження

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Підставою для отримання висновку експерта є письмове звернення

Особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом

Наші експерти атестовані відповідно до Закону України «Про судову експертизу» та включені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов’язаний:

1) провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок;

2) на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати роз’яснення щодо даного ним висновку;

3) заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі.

Інші обов’язки судового експерта передбачаються процесуальним законодавством.

Судові експертизи виконуються з додержанням вимог чинного законодавства, застосуванням чинних методів та методик (Реєстр методик проведення судових експертиз) та у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

Наші експертизи та висновки приймаються як докази в українських та іноземних судах, що забезпечує нашим клієнтам максимальний рівень правового захисту.

Акредитація у сфері проведення комп'ютерно-технічних досліджень існуючої та раніше видаленої інформації на цифрових носіях та в телекомунікаційних мережах відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

Ми використовуємо найсучасніше обладнання та програмне забезпечення від провідних виробників світу

Судові експерти з правом проведення комп'ютерно-технічних експертиз та експертиз електронних комунікацій

Якість та оперативність проведення експертиз CyberLab високо цінується нашими клієнтами