bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Комп'ютерно-технічна експертиза

Комп’ютерно-технічна експертиза належить до виду інженерно-технічних експертиз, об’єктом дослідження якої є комп’ютерна техніка та програмне забезпечення.

Метою комп’ютерно-технічної експертизи є: визначення статусу об’єкта як комп’ютерного засобу, виявлення і вивчення його ролі в розслідуваному злочині, а також отримання доступу до інформації на електронних носіях з подальшим всебічним її дослідженням.

Предметом комп’ютерно-технічної експертизи є факти (обставини), що мають значення для органів досудового розслідування або суду, та встановлюються на основі дослідження закономірностей розробки та експлуатації комп’ютерних засобів і систем, що забезпечують реалізацію інформаційних процесів.

Об’єктом комп’ютерно-технічної експертизи:

– комп’ютерні носії інформації (накопичувачі на жорстких магнітних дисках, твердотільні накопичувачі, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування), сервери, системні блоки персональних комп’ютерів, портативні комп’ютери, планшетні комп’ютери, мобільні пристрої, відеореєстратори, смарт-годинники, хмарні сховища, сторінки Інтернет ресурсів, файли користувача та службові файли програмного забезпечення, термінали самообслуговування та гральні автомати, тощо;

–   програмне забезпечення.

Завдання комп’ютерно-технічної експертизи:

–  виявлення інформації, що міститься на носіях інформації, в тому числі і видаленої;
–  встановлення певних обставин та дій користувача, що призвели до конкретних наслідків;
–  дослідження відтворених комп’ютерних програм та відповідність їх певним параметрам (технічним умовам);
–  виявлення ознак підключення до комп’ютерних мереж, наявності відвідування Інтернет-ресурсів та історії переписки, тощо;
–  вилучення інформації з мобільних пристроїв;
–  діагностичне дослідження технічних (апаратних) засобів комп’ютерної техніки, визначення функціональних можливостей та фактичного стану.

Порядок призначення експертиз:

Експертиза проводиться після подання матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства (постанови слідчого, ухвали суду, запиту, тощо).
Об’єкти дослідження надаються в упаковці, яка забезпечує їх збереження, та засвідчуються особою у передбаченому законодавством порядку.
Коли об’єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фактичним його зберіганням.
Якщо під час проведення дослідження до властивостей об’єкту можуть бути внесені зміни або він може бути повністю чи частково знищений, у документі про призначення експертизи повинен міститися дозвіл на такі дії.
В документі про призначення експертизи вказується інформація, для чого він готується (для подання до суду чи долучення до матеріалів справи).