bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Експертиза електронних комунікацій

Експертиза електронних комунікацій – це дослідження електронних комунікацій та їх складових, радіообладнання, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв та інформації, що ними передається, приймається та обробляється.

Предметом експертизи є фактичні дані щодо систем електронних комунікацій, засобів, мереж і їх складових частин та інформації, що ними передається, приймається та обробляється.

Об’єкти експертизи електронних комунікацій:

– активне та пасивне мережеве обладнання (маршрутизатори, комутатори, концентратори, патч-панелі, кабелі тощо), спеціалізовані технічні пристрої (станції активних перешкод, пульти керування доступом, програматори тощо), білінгові системи (білінгові системи мобільних операторів, білінгові системи банків, системи державних реєстрів тощо), комп’ютерні носії інформації (накопичувачі на жорстких магнітних дисках, твердотільні накопичувачі, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування), сервери, системні блоки персональних комп’ютерів, портативні комп’ютери, планшетні комп’ютери, мобільні пристрої, GPS-навігатори, смарт-годинники, хмарні сховища, службові файли програмного забезпечення, тощо.

Завдання експертизи електронних комунікацій:

– визначення характеристик та параметрів мереж електронних комунікацій та їх складових, радіообладнання, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;
– встановлення фактів та способів передачі (отримання) інформації з використанням мереж електронних комунікацій та їх складових, радіообладнання, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв;
– встановлення фактів та способів доступу до мереж, ресурсів та інформації у сфері електронних комунікацій;
– визначення технічних чинників якості надання електронних комунікаційних послуг на рівні їх споживання;
– встановлення конфігурації та робочого стану мереж електронних комунікацій та їх складових, радіообладнання, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв;
– встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій мереж електронних комунікацій та їх складових, радіообладнання, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв;
– дослідження алгоритмів обробки інформації та її захисту в мережах електронних комунікацій та їх складових, радіообладнанні, радіоелектронних засобах, випромінювальних пристроях.

Порядок призначення експертиз.

Експертиза проводиться після подання матеріалів, оформлених згідно з вимогами чинного законодавства (постанови слідчого, ухвали суду, запиту, тощо).

Для проведення експертизи надаються:

документ про призначення експертизи;
об’єкти дослідження;
об’єкти дослідження надаються в упаковці, яка забезпечує їх збереження, та засвідчуються особою у передбаченому законодавством порядку
коли об’єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фактичним його зберіганням.

Вимоги до об’єктів, що надаються на дослідження.

При призначенні експертизи електронних комунікацій особливу увагу слід приділяти збору об’єктів дослідження. Найменша некваліфікована дія з системою електронних комунікацій часто закінчується безповоротною втратою цінної інформації. У зв’язку з цим для збору об’єктів доцільним є залучення фахівця, а також детальна фіксація розміщення системи, її комутація та особливості функціонування.