bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Розробка та впровадження систем захисту інформації

Компанія Cyberlab проводить повний спектр заходів щодо розробки та впровадження комплексних систем захисту інформації.

Наші фахівці проводять повний цикл робіт із планування, впровадження, розробки та модернізації комплексних систем захисту інформації. Забезпечується безперебійна працездатність усієї інфраструктури безпеки або окремих її частин. За потреби проводиться планування розвитку, тест ефективності витрачання ресурсів серверів і всієї інфраструктури в цілому.

Стадії проектування систем інформаційної безпеки:

1. Формування вимог захисту інформації:
1.1. Обстеження об’єктів захисту.
1.2. Інвентаризація технічних засобів та визначення особливостей обробки інформації з урахуванням застосовуваних інформаційних технологій.
1.3. Визначення потенціалу можливих порушників та формування моделей загроз безпеці інформації.
1.4. Розробка технічних завдань створення систем захисту інформації

2. Розробка організаційних та технічних заходів захисту:
2.1. Проектування систем захисту інформації з урахуванням вимог регуляторів у галузі захисту інформації та положень міжнародних стандартів захисту інформації.
2.2. Розробка організаційно-розпорядчої документації із захисту інформації.

3. Впровадження систем захисту:
3.1. Встановлення та налаштування засобів захисту інформації, впровадження організаційних заходів захисту інформації.
3.2. Проведення випробувань системи захисту інформації: попередні та приймальні випробування, дослідна експлуатація.
3.3. Проведення оцінки відповідності систем захисту інформації встановленим вимогам щодо захисту інформації.

Ми пропонуємо:

Захист каналів зв’язку
Розгортання та забезпечення безпеки хмарних рішень
Системи захисту від витоку інформації
Запобігання захвату управління та зараження шпигунськими програмами
Захист баз даних від несанкціонованих змін